Αρχική Επικοινωνία Περιεχόμενα
 
ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ
ΑΚΟΗ
ΠΕΡΙ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΚΟΗΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
 
 
Αστυδάμαντος 5
Παγκράτι
(Πλατεία Μεσολογγίου)
Αθήνα ΤΚ - 116 34
Τηλ. 210 72 47 400
 
 
» Αρχική » Ακοή
Ακοή
Ακοή
 
Φυσιολογία της ακοής

Τα ηχητικά κύματα μέσω του έξω ακουστικού πόρου φτάνουν στον τυμπανικό υμένα και τον θέτουν σε δόνηση. Στη συνέχεια η δόνηση μεταβιβάζεται δια των ακουστικών οσταρίων στο έσω αυτί, όπου η δόνηση του κοχλία προκαλεί δόνηση στο όργανο του Corti με αποτέλεσμα τη μετατροπή της ηχητικής ενέργειας σε ηλεκτρική και τη μεταβίβαση αυτής μέσω του κοχλιακού νεύρου στον ακουστικό φλοιό του εγκεφάλου που βρίσκεται στον κροταφικό λοβό. Εκεί θα γίνει η αντίληψη του ήχου ως το αίσθημα της ακοής.

Ο τρόπος αυτός μεταφοράς της ηχητικής ενέργειας στο έσω αυτί ονομάζεται «αγωγή δια του αέρος». Υπάρχει και η «αγωγή δια των οστών», όπου τα ηχητικά κύματα προσκρούουν στα οστά του κρανίου, τα θέτουν σε δόνηση η οποία μεταβιβάζεται στο έσω αυτί, γι΄ αυτό και όταν βουλώνουμε τα αυτιά μας εξακολουθεί να υφίσταται το αίσθημα της ακοής μας.

Με τον όρο φυσιολογική ακοή, δεν εννοούμε απλά ότι ακούμε τους ήχους αλλά συγχρόνως ότι καταλαβαίνουμε και τη σημασία τους. Αυτή η επεξεργασία του ήχου γίνεται στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος δεν γεννιέται με τέτοιου είδους ακοή, δηλαδή ακοή αντιλήψεως. Το βρέφος ό,τι ακούει είναι άγνωστοι θόρυβοι. Από τον τέταρτο μήνα αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι οι ήχοι έχουν σημασία και γυρίζει το κεφάλι του προς αυτούς. Με την πάροδο του χρόνου καταλαβαίνει ότι ο ήχος χρησιμοποιείται για επικοινωνία. Μετά το πρώτο έτος αρχίζει να μιμείται, δηλαδή να λέει ό,τι ακούει και προοδευτικά αναπτύσσεται η ακοή και η ομιλία, δύο άρρηκτα συνδεδεμένες λειτουργίες.

Φυσιολογία Αιθουσαίου Συστήματος

Με τον όρο αιθουσαίο σύστημα εννοούμε το σύνολο των ανατομικών στοιχείων (παρεγκεφαλίδα, οφθαλμοί, αυτί κ.α.) και των μεταξύ τους συνδέσεων, που συμβάλλουν στην ισορροπία του σώματος και στην αίσθηση της θέσης του σώματος στο χώρο. Διαταραχή του αιθουσαίου συστήματος προκαλεί ένα σύνολο συμπτωμάτων που λέγεται αιθουσαίο σύνδρομο και περιλαμβάνει ίλιγγο, ναυτία, εμετό, ατονία, ψυχρούς ιδρώτες, ωχρότητα μεταβολές της αρτηριακής πίεσης, πτώση του σώματος, νυσταγμό κ.α.

Το έσω αυτί και το αιθουσαίο νεύρο αποτελούν δύο από τις σπουδαιότερες λειτουργικές δομές του αιθουσαίου συστήματος. Σε κάθε κίνηση της κεφαλής και του σώματος η περιέχουσα στο έσω αυτί λέμφος κινείται και δημιουργεί ένα ρεύμα λέμφου με αποτέλεσμα τη διέγερση του αιθουσαίου νεύρου και τη μετάβαση του ερεθίσματος μέσω αυτού στα αντίστοιχα εγκεφαλικά κέντρα π.χ. την παρεγκεφαλίδα απ' όπου ρυθμίζεται η ισορροπία του ανθρώπινου σώματος.

Υπάρχει στενή ανατομική συνάφεια του προσωπικού νεύρου (έβδομη εγκεφαλική συζυγία - νευρώνει αισθητικά και κινητικά μεγάλο μέρος του προσώπου, της γλώσσας καθώς και τον μυ του αναβολέα και τους σιαλογόνους αδένες) με το ακουστικό νεύρο, το έσω και το μέσο αυτί μέσα στο κροταφικό οστό. Tα δύο νεύρα πορεύονται μαζί στον έσω ακουστικό πόρο. Γι΄ αυτό έχουν σημασία στην ωτολογία οι καταστάσεις που επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία του νεύρου και αντίστροφα, παθήσεις του αυτιού είναι δυνατόν να επηρεάσουν το νεύρο.


Τι είναι ο θόρυβος ;

Ήχος είναι κάθε μεταβολή της πίεσης του αέρα ή άλλου μέσου , που είναι ικανή να ερεθίσει την αίσθηση της ακοής και να γίνει αντιληπτή από τον άνθρωπο . Με το όργανο της ακοής, που εδρεύει στο εσωτερικό του αυτιού αντιλαμβανόμαστε τις διάφορες κατηγορίες των ήχων , όπως τις φωνές, τους κρότους , τους ψιθύρους ,τους θορύβους. Ανάλογα με το είδος της διέγερσης το αποτέλεσμα είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο και ο ήχος γλυκός , απαλός, μελωδικός , οξύς , χαμηλός , τραχύς .Ο ανεπιθύμητος , ενοχλητικός ή και απλά δυσάρεστος για τον άνθρωπο ήχος λέγεται θόρυβος .

Οι φυσικές έννοιες δεν επαρκούν για να καθορίσουν μόνες τους τη διαφορετική αίσθηση που προκαλεί ένας ήχος από ένα θόρυβο. Αυτή η διαφορά καθορίζεται από υποκειμενικούς παράγοντες που προσδίδουν σε κάθε ηχητικό ερέθισμα που γίνεται αντιληπτό, έναν επιθυμητό ή ανεπιθύμητο χαρακτήρα.

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του θορύβου;

Τα κύρια φυσικά χαρακτηριστικά του θορύβου είναι η συχνότητα και η ένταση. Η συχνότητα ορίζει τον αριθμό των ολοκληρωμένων δονήσεων στη μονάδα του χρόνου και μετράται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο ή Hertz (Hz). Ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί, να αφομοιώσει και κυρίως να ανεχθεί ένα ορισμένο φάσμα ήχων που βρίσκονται μέσα στην περιοχή συχνοτήτων από 16 έως 20.000 Ηz.

Οι ήχοι που έχουν συχνότητα μεγαλύτερη των 20.000 Hz ονομάζονται "υπέρηχοι" ενώ εκείνοι με συχνότητα μικρότερη των 16 Hz "υπόηχοι". Οι υπόηχοι και οι υπέρηχοι, αν και δεν γίνονται αντιληπτοί από τον άνθρωπο, μπορεί να έχουν βλαπτική επίδραση στην υγεία του. Μπορούν να προκαλέσουν και νευρικό κλονισμό .

Σαν ένταση ήχου ορίζεται το ποσό της ηχητικής ενέργειας που διέρχεται από τη μονάδα επιφάνειας (η οποία βρίσκεται κάθετα στην ακτίνα μετάδοσης του ηχητικού κύματος), στη μονάδα του χρόνου. Εκφράζεται σε Watt/m2.

Στην ακοολογία, ως μονάδα μέτρησης της ηχητικής έντασης , χρησιμοποιείται το decibel (dB), το οποίο είναι λογαριθμική μονάδα και εκφράζει το επίπεδο της ηχητικής πίεσης. Το decibel (dB) ως λογαριθμική μονάδα παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα πολύ σημαντική στην εκτίμηση των ηχητικών επιπέδων στους εργασιακούς χώρους. Για κάθε αύξηση της ηχητικής έντασης κατά 3dB η ενέργεια που δέχεται το αυτί είναι διπλάσια , δηλαδή το διπλάσιο των 85 dB δεν είναι τα 170 αλλά τα 88 dB.

Πώς γίνεται αντιληπτός ο θόρυβος;

Το αισθητήριο όργανο της ακοής αποτελείται από 3 μέρη α) το εξωτερικό αυτί (ακουστικό πτερύγιο και έξω ακουστικός πόρος και ο τυμπανικός υμένας), β) το μέσον αυτί (που αρχίζει από το τυμπανικό υμένα και περιέχει 3 οστάρια την σφύρα ,τον άκμονα και τον αναβολέα) και μεταβιβάζουν τις δονήσεις του τύμπανου στο εσωτερικό αυτί .Τα οστάρια συντελούν στην ενίσχυση των ασθενών ηχητικών δονήσεων , ενώ οι μύες που τα συγκρατούν συντελούν στη μείωση της έντασης των πολύ ισχυρών και γ) το εσωτερικό αυτί αποτελείται από το λαβύρινθο και χωρίζεται στην αίθουσα , τους τρεις ημικύκλιους σωλήνες και τον κοχλία. Στον κοχλία υπάρχει το υποδεκτικό όργανο της ακοής (CORTI).

Τα ηχητικά κύματα συγκεντρώνονται από το πτερύγιο, διέρχονται από τον έξω ακουστικό πόρο και τoν θέτουν σε παλμική κίνηση ίδιας συχνότητας .Η σφύρα που ακουμπά στον υμένα μεταβιβάζεις τις δονήσεις στον άκμονα και αναβολέα και αυτός μέσω της ωοειδούς θυρίδας στο υγρό(Λέμφο) της αίθουσας και στη συνέχεια στη βασική μεμβράνη που είναι το όργανο του CORTI .H παραμόρφωση της μεμβράνης ερεθίζει τα τριχοφόρα κύτταρα του οργάνου και ξεκινά η νευρική ώση που μεταφέρεται με το κοχλιακό νεύρο στο κέντρο της ακοής που βρίσκεται στο κροταφικό λοβό του εγκεφάλου και γίνεται αντιληπτό.

Ήχοι μεγάλης συχνότητας προκαλούν μεγάλη παραμόρφωση στη βάση του κοχλία ενώ οι ήχοι μικρής συχνότητας προκαλούν παραμόρφωση στην κορυφή.
Copyright © 2007 Alfa Acoustics Ltd™ is a trademark of Alfa Acoustics. All Rights Reserved.